A hiányos önismereti kerék

A kerékpár kerekeit küllők tartják össze, önismeretünk jellegét és hatékony voltát pedig a megismert öt küllő biztosítja. Célszerű azzal is tisztában lenni, ha hiányos az önismereti kerék, akkor hogyan viselkedünk, mi jellemző ránk.

a)    Az értelmezés – cselekvés
Kettőssége viszonylag gyakori eset. Az ilyen típusú személynek nincs türelme végighallgatni a másikat, nem tisztázza, nem tudatosítja az érzéseit. A gyors olvasás híve, jobban szeret az internetről tájékozódni, mint a könyvtárakban tölteni az időt. Mindent azonnal elemez, értelmez. Kissé türelmetlen másokkal szemben. Döntéseiben a racionalitás kap helyet. Magabiztos, aktív és gyakran öntelt is. Nem érti, hogy barátai, családjának tagjai miért fordulnak el tőle. Azokon a pályákon, ahol szükséges az empátia (vezető, tanár) nem számíthat az emberek bizalmára.

b)    Az értelmezés – érzés – cselekvés
Hármasa esetén az érzelmek, indulatok világa is helyt kap. Sajnálatos módon viszont hiányzik a külső világ (többi ember) ingereinek fel-vétele, érzékelése. Az ilyen ember sokat foglalkozik saját érzéseivel, sokat töpreng, és végül cselekszik oly módon, hogy a társas kapcsolatban a többiek véleményét minimális mértékben veszi figyelembe az önismeretnél. A vezetés demokratizmusa ez esetben megvalósíthatalan.

c)    Az érzékelés – érzés – cselekvés
Együttese esetén szembetűnő, hogy hiányzik az értelmezés, azaz a gondolkodás és az ezzel összefüggő tudatos szándék. Az ilyen ember érzelmeitől vezérelve cselekszik. Ezt a viselkedési módot az indulatok hullámzása és a gyakori kudarc jellemzi. Nagy összeveszések és ki-békülések tarkítják az egyén magánéletét. Vezetőként könnyen befolyásolható, klikkek játékszerévé válhat. Reá szokták azt mondani, hogy előbb cselekszik, minthogy gondolkodna. Ne feledjük, hogy ha a vezető téved, kérhet elnézést, de a munkatársai fejéből nem törölheti ki az esetet. A gyakori rossz döntések pedig a tekintély csökkenését eredményezhetik.

d)    Az értelmezés – érzés

Párosa esetén feltűnő a passzivitás. Az ilyen embert a gondolati és lelki gazdagság jellemzi. Szeret meditálni, keresi az összefüggéseket. Kedvenc olvasmányai a romantikus témák. Nem mulasztja el a tévé-sorozatok megnézését.  Inkább olvas, televíziót néz, számítógépezik, minthogy társaságba járjon. Társas viszonyaiban zárkózott. A döntést átengedi másoknak. Ha vezetői beosztást lát el, az informális vezetők gyakorolják mellette a tényleges hatalmat.